Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi tájékoztatót itt találja.

IzzyPay – Vásárolj most, fizess 14 napon belül

Magyarország első BNPL (Buy Now Pay Later) szolgáltatója az IzzyPay immár elérhető a
webshopunkban is. A szolgáltatás segítségével vásárolhatsz webshopunkból 5.000 és 25.000 Ft
közötti összegben úgy, hogy ráérsz 14 napon belül fizetni rendelésedért.

Vásárolj most, fizess 14 napon belül!

Az IzzyPay az első BNPL (Buy Now Pay Later – Vásárolj most, fizess később) szolgáltatás
Magyarországon. Vásárolj okosan! Vásárold meg amit szeretnél, próbáld ki otthon stressz és a
pénzed befagyasztása nélkül. A fizetésre 14 napod van – extra költségek nélkül! Nincs bankkártya és
rejtett költség.

Hogyan működik?

1. Add a kosaradhoz a megálmodott terméket
2. A rendelés leadásakor válaszd az IzzyPay-t a fizetőoldalon
3. A szolgáltatás igénybevételéhez szükség lesz a személyi igazolványod számára, ezt készítsd
elő
4. A személyi igazolványod alapján az IzzyPay rendszere ellenőrzi, hogy jogosult vagy-e a
szolgáltatásra
5. Az ellenőrzés online történik, maximum 1 percet vehet igénybe, de sokkal hamarabb le
szokott futni
6. Ha sikeres az ellenőrzés, csak add le a rendelésed, mi pedig küldjük a csomagot
7. Vedd át a csomagot, fizetni pedig ráérsz 14 napon belül. Nincsenek plusz költségek, nincsenek
rejtett terhek
Miért jó az IzzyPay használata?

  • Biztonságosan vásárolsz – csak azután fizetsz, miután kézhezvetted és kibontottad a

csomagod

  • 14 napod van kifizetni a termékeket – hozzáadott költségek nélkül
  •  A 14 napos fizetést további 14 nappal meghosszabbíthatod – amennyiben több időre van

szükséged

1 Mit jelent a „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatás?


Az Online Áruházat működtető Kereskedő biztosíthatja a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót a
vásárló (Fogyasztó) részére, ha Fogyasztóval szemben fennálló követelése (azaz az Áru(k) ellenértéke)
tekintetében az Izzypay Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1132 Budapest,
Victor Hugo utca 13., cégjegyzékszám: 01-10-141764) - a továbbiakban: Izzypay Zrt. - kötött szerződése
alapján ezen követelés a szerződő felek akarata szerint átruházásra kerül és Fogyasztó megfelel a
„Vásárolj most, fizess később” szolgáltatás feltételeinek”, illetve amikor azt a Kereskedő maga kívánja
biztostani a Fogyasztó részére az Izzypay Zrt.-vel fennálló szerződése alapján.


A Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció választása tehát a Fogyasztó részéről nem automatikus,
mivel az Izzypay Zrt. által elvégzett automatikus logikai vizsgálattól függően jelenik meg a Fogyasztó
részére a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció lehetősége. Amennyiben a Fogyasztó részére
megjelenik ezen fizetési opció és kiválasztja azt, akkor ezt követően a Fogyasztó által adott hozzájárulás
alapján az Izzypay Zrt. ellenőrzi, hogy a Fogyasztóval szemben fennállnak-e kizáró okok.


Ilyen kizáró okok az alábbiak lehetnek:
- Fogyasztó a személyazonosító igazolvánnyal („személyi igazolvány”) korábban elkövetett
visszaélést a „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatás tekintetében
- 3 hónapnál nem régebbi személyazonosító igazolvány
- Korábban igénybe vett „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatásból fennálló kintlévőség
- „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatásra való jogosultság értékelése kapcsán szükséges
adatkezelésre vonatkozóan a hozzájárulás megtagadása a Fogyasztó részéről
- az Izzypay Felhasználói Fiók létrehozásához és biztosításához szükséges adatkezelés kapcsán a
hozzájárulás megtagadása a Fogyasztó részéről
(úgynevezett „Előminősítési folyamat”)
Amennyiben a fenti kizáró okok közül valamelyik fennáll a Fogyasztóval szemben, akkor Fogyasztó nem
tudja igénybe venni a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót, melyről a Kereskedő Online
Áruházában kap tájékoztatást.
Amennyiben az Előminősítési folyamat sikeres eredménnyel zárul, úgy az Izzypay Zrt. egy úgynevezett
„Tényleges Minősítési folyamatot” is elvégez, hogy ellenőrizze a lentebb felsorolt kizáró okok
valamelyike a Fogyasztóval szemben fennáll-e. Ez azt jelenti, hogy megvizsgálja a
Fogyasztó által Izzypay Zrt. részére megadott személyazonosító igazolvány („személyi igazolvány”)
szám segítségével a Belügyminisztérium személyiadat-és lakcímnyilvántartásából lekérdezett adatok

alapján, hogy a Fogyasztóval szemben fennáll-e olyan kizáró ok, ami miatt Fogyasztó a Vásárolj Most,
Fizess Később Fizetési Opciót nem jogosult igénybe venni.


Ilyen kizáró okok az alábbiak lehetnek:
- Fogyasztó lejárt/nem valós személyazonosító igazolványszámot adott meg
- Fogyasztó nem töltötte be a 18. életévét
- 3 hónapnál nem régebbi személyazonosító igazolvány
- Fogyasztó nem magyar állampolgár
- Fogyasztónak nem Magyarország területén található a szállítási, számlázási címe vagy lakcíme
A fenti kizáró okok nem együttes feltételek, így, ha már egy kizáró ok is fennáll a Fogyasztóval szemben,
akkor a Fogyasztó nem jogosult a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció igénybevételére.
Amennyiben valamely kizáró ok fennáll a Fogyasztóval szemben és Fogyasztó még sem tudja igénybe
venni a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót, úgy erről a Kereskedő tájékoztatja a Fogyasztót.
Amennyiben Fogyasztó jogosult a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opciót igénybe venni, úgy
tudomásul veszi, hogy ezen fizetési halasztásra vonatkozó szolgáltatást megrendeli és vállalja, hogy
fizetési kötelezettségét - mely az általa vásárolt Áru(k), illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat (pl.
szállítási díj) együttesen jelenti - teljesíti.


Az Izzypay Zrt. csak és kizárólag a fogyasztói követelés, azaz az Áru(k) ellenértékének beszedésére és
érvényesítésére jogosult, de a Fogyasztó által megvásárolt Áru(k), azaz a vásárláshoz kapcsolódó minden
egyéb fogyasztói igényérvényesítés (pl. fogyasztói reklamáció, hibásteljesítés, termékcsere stb.)
tekintetében továbbra is Kereskedő jogosult és köteles eljárni a Fogyasztóval szemben.
Az Izzypay Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció
szolgáltatás nyújtását az ún. „tényleges bírálatot követően” megállítsa és megtagadja, különösen abban az
esetben, ha az Izzypay Zrt. a tényleges bírálatot követően észleli, hogy a Fogyasztó valótlan adatokat
adott meg a regisztráció során, illetve a megadott adatokkal kapcsolatban bármilyen visszaélés gyanúja
merült fel. A Fogyasztót teljes körű felelősség terheli, amennyiben valótlan adatokat adott meg vagy más
személy adataival visszaélt a Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció igénylésekor illetve
használata során. A Fogyasztó köteles haladéktalanul jelezni, ha adatainak bármilyen illetéktelen
felhasználását, illetve a biztonság egyéb módon való megsértését észleli

2 Fizetési határidő
A Fogyasztó az Áru(k) teljes ellenértékét a vásárlás Kereskedő általi teljesítés napját követő 14 napon
belül köteles megfizetni az elérhető fizetési lehetőségek valamelyikének útján.


3. Késedelmes teljesítés következménye

A Vásárolj Most, Fizess Később Fizetési Opció igénybevétele során nem terheli a Fogyasztót plusz
költség, díj, ami ezen fizetési lehetőség igénybevételét lehetővé teszi. Ugyanakkor, ha a Fogyasztó
fizetési késedelembe esik, akkor késedelmi díjak kerülhetnek felszámítására az alábbiak szerint:


3.1. Abban az esetben, ha a Fogyasztó az Áru(k) ellenértékét nem fizeti meg a megadott határidő lejártáig
Kereskedő felé, amelynek felmerüléséről a Kereskedő haladéktalanul értesítette a Fogyasztót,
valamely elektronikus kommunikációs csatornán keresztül, akkor Kereskedő jogosult az Áru(k)
ellenértékén felül késedelmi díj érvényesítésére, amely Kereskedő felé fennálló tartozása 10%-ának
megfelelő összeg, de legalább 2.000 Ft és legfeljebb 5.000 Ft lehet.


3.2. Abban az esetben, amennyiben a Fogyasztó a fizetési kötelezettségét a 3.1 pontban foglalt késedelmi
díj fizetési határidőt követő 8. napon sem teljesítette maradéktalanul a Kereskedő felé, akkor a
Kereskedő az Áru(k) ellenértéke 10%-ának megfelelő összegű további késedelmi díjra jogosult,
amelynek felmerüléséről a Kereskedő haladéktalanul értesítette a Fogyasztót, valamely elektronikus
kommunikációs csatornán keresztül és amelynek összege legalább 4.000 Ft és legfeljebb 8.000 Ft.