Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi tájékoztatót itt találja.

Facebook nyereményjáték szabályzat

2023. 01. 26. 16:14:00

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve a coolmobile.hu és coolnotebook.hu (Godimosa Kft.) webáruházak tagjai, valamint a tagok - a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti - közeli hozzátartozói.

A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A nyereményjátékban részt vesz - az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével - mindenki, aki 2023. április 28. 15:00 óráig hozzászólásban válaszol a poszt szövegében feltett kérdésre, valamint megjelöl egy Facebook profillal rendelkező személyt, akinek ajánlaná a nyereményjátékot.

Nyeremény:

1 db JBL Flip 6 Bluetooth hangszóró fekete színben

A nyereményjáték 2023. április 21. 15:00 órától 2023. április 28. 15:00 óráig tart.
A sorsolás időpontja: 2023. április 28. 16:00. A sorsolást élő Facebook videóban osztjuk meg a Coolmobile.hu Facebook oldalán.

A nyeremény átvételének feltételei

A nyertest e-mailben tájékoztatjuk a sorsolás eredményéről és az átvétel módjáról, illetve a nyereményjáték posztja alatt, hozzászólásban is kihirdetjük a nyertes nevét.

A Coolmobile.hu (Godimosa Kft.) webáruház nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért.

A Coolmobile.hu (Godimosa Kft.) webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyertesnek adja át.

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertesként jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják, amennyiben arra szükség van.

A Facebook teljeskörűen mentesítve van minden jelentkező vagy résztvevő részéről. Elismerjük, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

A Szervező jogai

A coolmobile.hu (Godimosa Kft.) webáruház kizárja a felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a coolmobile.hu webáruház neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

A coolmobile.hu (Godimosa Kft.) webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játékfelhívással azonos módon megtenni.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a coolmobile.hu webáruház számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A coolmobile.hu (Godimosa Kft.) webáruház a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés

A nyereményjáték során a személyes adatok kezelése a coolmobile.hu (Godimosa Kft.) adatkezelési és adatvédelmi szabályzata szerint történik: https://www.coolmobile.hu/adatvedelmi_nyilatkozat

Információkérés

A játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@coolmobile.hu